EN
 
 

Sistēmas analīze

SIA “Lafivents” piedāvā veikt esošo ēkas klimata un automatizācijas sistēmu darbības izvērtējumu un efektivitātes analīzi,  piedāvājot risinājumus ēkas inženiersistēmu pārbūvei vai tās darbības uzlabojumiem.

Lai iegūtu nepieciešamos datus tiek veikta konkrētās ēkas inženiersistēmu monitorēšana.

Monitoringa sistēma sastāv no bezvadu kontrolieriem, pie kuriem pievienoti temperatūras, gaisa mitruma, CO2, kā arī iekārtu statusa sensori. Kontrolieri var tikt baroti no iebūvētā akumulatora, tādējādi viegli iespējams tos izvietot sarežģītās pozīcijās un nav nepieciešamība veikt elektroapgādes sistēmu manipulācijas. Bezvadu kontrolieru risinājums ļauj izvietot sensorus bez iejaukšanās ēkas inženiersistēmās un neatstāj paliekošas pēdas pēc monitoringa beigām.

Lai īstenotu monitoringu konkrētajā objektā ir nepieciešams Wifi bezvadu tīkls. Sekojoši objektā tiek izvietoti temperatūras, gaisa mitruma, CO2 kā arī iekārtu statusa sensori, kas savienojas ar Wifi tīklu un iegūtos datus nosūta glabāšanai uz serveri. Sensoru sistēmas apjomu, kā arī nepieciešamo sensoru veidus ir iespējams dažādi komplektēt.

Pēc monitoringa iegūtos datus iespējams eksportēt CSV failā, kuru tālāk iespējams apstrādāt izmantojot dažādas analīzes programmas vai ,piemēram, vizualizēt izmantojot Microsoft Excel programmu.

Ar iegūtajiem datiem iespējams noskaidrot risinājumus, kas sniegs iespēju efektīvāk izmantot ēkā esošās inžiniersistēmas, kā arī uz to bāzes varam sniegt ieteikumus un modelēt esošo sistēmu pārbūves ieguvumus.