EN
 
 

EN 15232

Eiropas standarts EN15232: "Ēku energoefektivitāte - ēku automātikas, regulācijas un pārvaldības ietekme".

EN15232 - klasificē ēku vadības un automatizācijas sistēmas funkcijas saistībā ar energoefektivitāti un norāda potenciālu ietaupīt enerģiju.

SIA Lafivents inženieri analizē ēkas HVAC sistēmas energoefektivitāti balstoties uz rekomendācijām, kas atrodamas standartā  EN15232. To lieto, lai noteiktu esošo ēkas energoefektivitātes līmeni un piedāvātu risinājumus, kas paaugstinās šo līmeni.

Eiropas standarts EN15232 apraksta metodes, kā iespējams samazināt enerģijas patēriņu par 20 - 30%  ar ēku vadības un automatizācijas sistēmas palīdzību.

Ieviešot iepriekš minētā standarta rekomendācijas, ēku vadības un automatizācijas sistēma rada nozīmīgu ieguldījumu enerģijas patēriņa samazināšanā.

Visu apskatāmo funkciju pamats ir enerģijas prasību un noteikumu modelis, funkciju apraksts tiek pasniegts tabulas veidā, kurā tās sadalītas atbilstoši klasēm:

0 - nav automatizācijas;
1 - vadība pēc laika;
2 - vadība pēc klātbūtnes;
3 - vadība pēc vajadzības.

Analīze tiek veikta salīdzinot funkciju energoefektivitātes klases (A...D), kur:

A - augsta energoefektivitātes kontrole;
B - daļēji optimizēta kontrole;
C - standarta kontrole;
D - nav automatizācijas.

Ieviešot HVAC sistēmas rekomendācijas, tiek sasniegta atbilstība C energoefektivitātes klases prasībām. Apmēram 50 darbības nepieciešams veikt energoefektivitātes uzlabošanai un A vai B līmeņa sasniegšanai, kas arī tiek aprakstītas šajās rekomendācijās.