EN
 

Uzsācies pētījums, lai noskaidrotu ELPO biofiltru gaisa attīrīšanas un mitrināšanas ietekmi reālā vidē

28.10.2020

Lai noskaidrotu mūsu biofiltru ietekmi uz gaisa kvalitāti un cilvēku labsajūtu esam uzsākuši pētījumu sadarbībā ar DNB banku. Pētījums noris RSU Vertikālās integrācijas projekta ietvaros, kurā sadarbojas dažādu programmu un līmeņu speciālisti, ar kuru palīdzību mēs plānojam izprast biofiltra ietekmi reālos apstākļos. Divos DNB bankas stāvos ar kopumā 82 darbiniekiem izpētīsim kā mūsu veidotās tehnoloģijas ietekmē izmainās mikroklimats un dažādu piesārņojumu koncentrācija gaisā (kā gaistošie organiskie savienojumi, formaldehīds un acetilaldehīds). Lai noteiktu ietekmi uz cilvēku, veiksim ādas mitruma un pH līmeņa novērtēšanas testus, kā arī anketēšanu ar dažnedažādiem saistošajiem jautājumiem kā par veselības stāvokli, labsajūtu un apmierinātību par darba vidi. Jau esam veikuši pirmos mērījumus pēc kuriem ievietojām vienā bankas stāvā 6 biofiltrus. Otrs bankas stāvs kalpos kā kontrole. Gaisa mikroklimata un piesārņojuma mērījumus veiksim nepārtraukti visu pētījuma periodu, bet anketēšanu un ādas mitruma līmeņa testus atkārtosim vairākkārt pētījuma laikā. Tas paredzēts 6 mēnešu garumā.

Lai aplūkotu video - SPIED ŠEIT