EN
 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vadības automatizācijas sistēmas mākslīgo intelektu papildinot ar reāllaika simulācijas vidi un pašmācošiem algoritmiem

31.03.2018

31.03.2018

Pētījums "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vadības automatizācijas sistēmas mākslīgo intelektu papildinot ar reāllaika simulācijas vidi un pašmācošiem algoritmiem" ir veiksmīgi noslēdzies.

Īstenojot projekta pētījumu SIA Lafivents izveidoja produktu, ar kura palīdzību iespējams klientam piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu, sākot ar ēku enerģijas patēriņa salīdzinājuma analīzi, analizējot reālo enerģijas patēriņa, attiecībā pret iekārtu simulācijā aprēķināto enerģijas patēriņu, novērtējot inženiersistēmu efektivitāti un prognozējot enerģijas ietaupījuma potenciālo finansiālo ieguvumu.

Ar šī rīka palīdzību SIA Lafivents spēs piedāvāt konsultācijas par ēkas inženiersistēmu darbību un pārbūves iespējām.

Pētījuma ietvaros veiktas arī zinātniskas publikācijas:

A.Krūmiņš, N.Bogdanovs, R.Beļinskis, K.Mežale, M.Garjāns “Increasing buildings automation systems efficiency with real-time simulation trough improved machine self-learning algorithms”, The 9th International Cold Climate Conference Sustainable new and renovated buildings in cold climates Kiruna – Sweden 12-15, March 2018 http://www.cchvac2018.se/

N.Bogdanovs, A.Krūmiņš, R.Beļinskis, "Design of Wireless Sensor Networks for Building Management Systems", 22nd International conference Eectronics 2018, Palanga, Lithania http://electronicsconf.ktu.edu/index.php/elc

N.Bogdanovs, A.Krūmiņš, R.Beļinskis, A.Brahmanis "Design of Wireless Sensor Networks for Intelligent Building Energy Management", IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) 2018, Bologna, Italy http://pimrc2018.ieee-pimrc.org/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.04.2017

Sadarbībā ar Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centru (VITEKC) laika posmā no 01.04.2017 līdz 31.03.2018 uzņēmums īsteno projektu "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vadības automatizācijas sistēmas mākslīgo intelektu papildinot ar reāllaika simulācijas vidi un pašmācošiem algoritmiem".

Ēku inženiersistēmu vadības sistēmas regulēšanas kvalitātes paaugstināšanai nepieciešams izmantot un pielietot jaunas, uzlabotas metodes un tehnoloģijas ēkas automatizācijas sistēmas vadības algoritmos. Vadības algoritmu kvalitātes uzlabošanas un palielināšanas veids ir šo algoritmu pilnveidošana, simulēšana, modificēšana reālā laikā un objektā. Šim mērķim SIA “Lafivents” pētniecības projekta ietvaros plāno attīstīt ēku vadības automatizācijas sistēmu “iPasse”, veicot rūpniecisko pētījumu, kura ietvaros tiks izveidoti ēkas vadības un automatizācijas sistēmas vadības algoritmi Matlab/Simulink vidē, kā arī eksperimentālās izstrādes, lai atbilstošos tehnoloģiskos komponentus varētu pārcelt no laboratorijas vides uz mākslīgi veidoto vidi, kas ir pietuvināta reāliem apstākļiem. Projekta rezultātā tiks sasniegts tāds tehnoloģijas gatavības līmenis, kas ļaus reālā laikā saņemt datus no eksperimentālās objekta vadības sistēmas, kā arī apkopot un analizēt tos izveidotajā simulācijas modelī. Simulācijas modelis ļaus izvērtēt, uzlabot un ietekmēt iekārtu darbību tiešsaistē ar vadības sistēmas darbības algoritmiem, analizējot sensoru mērījumus, ēkas noslodzi, esošo enerģijas patēriņu, vēlamos parametrus, laika prognozi. Rezultātā tas ļaus paaugstināt vadības sistēmas darbības efektivitāti un samazināt ēkas enerģijas patēriņu.

Projekta finansētājs