EN
 

Datu monitoringa algoritmu izveide enerģijas patēriņa samazināšanai ēkām, ņemot vērā komforta parametrus un cilvēku produktivitāti

30.04.2023

30.04.2023


Projekta otrajā ceturksnī noritēja darbs pie produktivitātes un energoefektivitātes teorētisko modeļu izstrādes. Esam izstrādājuši produktivitātes un komforta līmeņa teorētisko modeli, kas atspoguļo telpas mikroklimata un gaisa kvalitātes ietekmi uz cilvēku produktivitāti, un produktivitātes un izmaksu sakarību teorētisko modeli, kas, ņemot vērā industrijas un uzņēmuma rādītājus, atspoguļo produktivitātes izmaiņu izmaksas ēkas lietotājam. Balstoties uz produktivitātes algoritmu aprēķinātajiem parametriem, ēkas inerci, laika prognozi un ēkas aizņemtību, esam iztrādājuši energoefektivitātes teorētisko modeli, kas aprēķina optimālus inženiertīkla iestatījumus noteikta komforta līmeņa nodrošināšanai par iespējami zemākām enerģijas izmaksām.

 

 

31.01.2023

Projekta pirmajā ceturksnī esam noslēguši līgumus ar sadarbības partneriem - Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, sadarbībā ar kuriem uzsākts darbs pie produktivitātes un energoefektivitātes teorētisko modeļu izstrādes.

Esam izpētījuši dažādus iekštelpu klimata rādītājus un to ietekmi uz ēku lietotāju komfortu un produktivitāti, un definējuši optimālu darba vidi, kā arī izveidojuši teorētisko bāzi optimālās darba vides atspoguļošanai datu monitoringa un analītikas platformā.

Esam iepazinušies ar pētījumiem par ēku energosertifikāciju un secinājuši,ka spēkā esošie ēku energosertifikāti neatspoguļo informāciju par ēkas inženiersistēmu stāvokli un esošo komfortu, tāpēc eksistē dažādi projekti Eiropas brīvprātīgā sertifikāta izstrādei. Esam atraduši veidu energoefektivitātes un komforta atspoguļošanai platformā un uzsākuši darbu pie automatizēta energopatēriņa un klimata datu atspoguļošanas Eiropas Savienībā saprotamā formā.

Esam izveidotojuši pētījuma demovidi Lafivents birojā atgriezeniskai saitei par biroja darbinieku produktivitātes saistību ar iekštelpu klimatu.

 

 

01.11.2011

SIA Lafivents uzsāk pētījumu “Datu monitoringa algoritmu izveide enerģijas patēriņa samazināšanai ēkām, ņemot vērā komforta parametrus un cilvēku produktivitāti”. Pētījuma ietvaros, sadarbībā ar darba drošības un vides veselības nozares speciālistiem un ēku inženiersistēmu energofektivitātes speciālistiem, paredzēts izveidot ēku monitorēšanas algoritmus, kas dod automātiskus padomus, kā nodrošināt ēkas energoefektīvu pārvaldību, vienlaikus nodrošinot ēkas lietotājiem optimālu darba vides komfortu. Pašlaik notiek darbība pie pētījuma sadarbības partneru atlases un pētījuma plānošanas.

Pētījums tiek realizēts Enerģētikas un transporta kompetences centra projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 ietvaros.