EN
 

Bezvadu sensoru tīkli ēku energoefektivitātes novērtēšanai un datu apmaiņai ar ēku vadības sistēmām

28.12.2018

20.09.2019.


Šajā darbā tiks atklāta jauna bezvadu sensoru sistēma, kurai būs autonoms barošanas avots. Lai organizētu bezvadu tīklu, tiks izmantoti tādi mūsdienīgi standarti kā IEEE 802.11n, Lora un 5G tīkls. Mēs izstrādājam bezvadu sensoru tīklu sarežģītu sistēmu, kura ir saslēgta reālajā laikā (tiešsaistē) ar ēkas automatizāciju un inženiertehniskajām sistēmām. Šī sarežģītā sistēma palīdz savākt datus efektīvai intelektuālajai analīzei. Šīs sistēmas galvenā un svarīgākā priekšrocība ir bezvadu sensoru tīkla vārtejas
mezgla integrēšana Python vidē un tradicionālajā ēkas vadības sistēmā. Izstrādātajai datu uzraudzības sistēmai ir liels komerciālais potenciāls ar plašu pielietojumu klāstu. Sensoru monitoringa sistēmas darbības galvenā ideja ir vispārējs interfeiss, kas apmainās ar digitālo informāciju starp tīkla punktiem, un darbojas kā mazas vadības sistēmas, kuras konstruētas uz mikro kontrolieriem ar kontroles programmām. Šis darbs piedāvā jaunu meteoroloģisko pakalpojumu metodi meteoroloģisko
datu vākšanai un apstrādei. Šīs operācijas pamatā ir novērojumi un skaitlisko laika prognozes kļūdu labošana, izmantojot jaunu algoritmu. Šis algoritms ievērojami palielina ārējās gaisa temperatūras īstermiņa prognozes precizitāti. Tiek apskatīts
algoritms, kas paredz prognozētās gaisa temperatūras korekciju nākamajām trim stundām. Temperatūras datu apstrāde, izmantojot Kalmana filtru, sniedz prognozēto temperatūras kļūdu samazināšanos. Prognožu metodoloģija ir balstīta
uz parametru precizēšanas procedūrām, un tā spēj pielāgot apkures līkni, tādējādi, iegūstot nepieciešamo piegādes temperatūru atbilstoši faktiskajam siltumapgādes pieprasījumam telpā. Korekcijas koeficienti apkures līknes modulēšanai ir
precizēti, izmantojot testa un kļūdu procedūru. Kopējie rezultāti liecina, ka enerģijas ietaupījuma potenciāls palielinās par ~ 6-8%, ievērojami samazinoties telpas temperatūras novirzei no iestatījumiem. Pamatojoties uz šo darbu, ēku īpašniekiem tiks sniegti ieteikumi par apkures inženiersistēmu izmantošanas iespējām. Darbs raksturo arī precizitātes uzlabošanas algoritma praktisku
izmantošanu un ieviešanu, izmantojot Python. Šajā darbā parādīta adaptīvās sistēmas izveides metode, kas spēj paziņot par
dažādu vadības algoritmu negatīvo ietekmi, izmantojot bezvadu sensoru tīklu. Šāda veida bezvadu sensoru un vadības algoritmu sistēma uzlabo patērēto apkures resursu efektivitāti un lietderību. Mēs izstrādājām adaptīvo algoritmu, kurā tiek
ņemti vērā papildu ieejas mainīgie, pamatojoties uz enerģijas patēriņa prognozi. Šī metode ir balstīta uz parametru uzlabošanas procedūrām un tā spēj pielāgot apkures līkni, lai iegūtu nepieciešamo pieplūdes temperatūru, kas atbilst faktiskajam ēkas pieprasījumam pēc apkures. Korekcijas koeficienti apkures līknes modulēšanai ir uzlaboti, veicot pārbaužu un kļūdu procedūru.

 


28.06.2019.

Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu pētījumu rezultātus par ēkas energoefektivitātes vadības algoritmiem izstrādi publikācijā "Smith Predictor for Control of the Temperature Process with Long Dead Time", kas tiks publicēta  žurnāla "Informatics in Control, Automation and Robotics" ar Scopus indeksāciju.

Publikācija tiks prezentēta konferencē: 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO) kas norisināsies Čehija pilsētā Prāga, 2019.gada 29-31. jūlija.

 


26.03.2019.

Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu pētījumu rezultātus par ēkas energoefektivitātes algoritmiem izstrādi publikācijā ‘Development of Temperature Process Control Method Using Smith Predictor’ kas tiks publicēta  CLIMA 2019 E3S žurnāla ar indeksāciju Scopus.

Publikācija tiks prezentēta konferencē: 13th REHVA World Congress CLIMA 2019 kas norisināsies Rumānija  pilsētā Bukareste, 2019.gada 24-28. maijā.

 


 

28.12.2018

2018.gada 15.novembrī, Rīgā, Āzenes ielā 12/1, Nikolajs Bogdanovs prezentēja pētījuma "Bezvadu sensoru tīklu ēku energoefektivitātes algoritmu izstrāde" rezultātus,  konferencē Advances in Wireless and Optical Communications, RTUWO2018 ’, pētījuma rezultāti arī apkopoti rakstā ‘Intelligence System of Building Management System for Energy Efficiency in the Test Facility , kas tiks publicēts IEEE Xplore datubāzē.

 


28.09.2018

Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu zinātnisko pētījumu rezultātus par bezvadu sensoru sistēmas izstrādi publikācijā: “Impact of intelligence system of building management system for energy efficiency in the test facility ”, kas tiks publicēta SCOPUS datubāze.

Publikācijas anotācija:

Šis darbs piedāvā jaunu meteoroloģisko pakalpojumu metodi meteoroloģisko datu vākšanai un apstrādei. Šīs operācijas pamatā ir novērojumi un skaitlisko laika prognozes kļūdu labošana, izmantojot jaunu algoritmu. Šis algoritms ievērojami palielina ārējās gaisa temperatūras īstermiņa prognozes precizitāti. Tiek apskatīts algoritms, kas paredz prognozētās gaisa temperatūras korekciju nākamajām trim stundām. Temperatūras datu apstrāde, izmantojot Kalmana filtru, sniedz prognozēto temperatūras kļūdu samazināšanos. Prognožu metodoloģija ir balstīta uz parametru precizēšanas procedūrām, un tā spēj pielāgot apkures līkni, tādējādi, iegūstot nepieciešamo piegādes temperatūru atbilstoši faktiskajam siltumapgādes pieprasījumam telpā. Korekcijas koeficienti apkures līknes modulēšanai ir precizēti, izmantojot testa un kļūdu procedūru. Kopējie rezultāti liecina, ka enerģijas ietaupījuma potenciāls palielinās par ~ 6-8%, ievērojami samazinoties telpas temperatūras novirzei no iestatījumiem. Pamatojoties uz šo darbu, ēku īpašniekiem tiks sniegti ieteikumi par apkures inženiersistēmu izmantošanas iespējām. Darbs raksturo arī precizitātes uzlabošanas algoritma praktisku izmantošanu un ieviešanu, izmantojot Python.

Publikācija tiks prezentēta konferencē: “2nd International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering ”

 


 

29.06.2018

Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu zinātnisko pētījumu rezultātus par bezvadu sensoru sistēmas izstrādi publikācijā: “Design of Wireless Sensor Networks for Intelligent Building Energy Management”, kas tiks publicēta IEEE Xplore datubāze.

Publikācijas anotācija:

Šajā darbā tiks aprakstīta heterogēna bezvadu sensoru sistēma, kurai izmantoti tādi mūsdienīgi standarti kā: IEEE 802.11n un 5G tīkls. Pētījumā izstrādāta bezvadu sensoru tīklu sistēma, kura ir saslēgta reāllaikā ar ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Šī sarežģītā sistēma palīdz savākt datus efektīvai intelektuālajai analīzei. Šīs sistēmas galvenā  priekšrocība ir bezvadu sensoru tīkla vārtejas mezgla integrēšana Python programmēšanas vidē.Publikācija tiks prezentēta simpozijumā: “IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications ” kas norisināsies Itālija pilsētā Baloņā, 2018.gada 9-12. septembrī.


31.03.2018.

Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu pētījumu rezultātus par bezvadu sensoru tīkli ēku energoefektivitātes algoritmu izstrādi publikācijā ‘Wireless sensor network for building management system on energy efficiency’ kas tiks publicēta roomventilation2018.org un sisailmayhdistys.fi (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate).

Publikācija tiks prezentēta konferencē: Roomvent 2018 kas norisināsies Somijā pilsētā Espoo, 2018.gada 2-5. jūnijā.

Publikācijas anotācija:

Darbā parādīta adaptīvās sistēmas izveides metode, kas spēj paziņot par dažādu vadības algoritmu negatīvo ietekmi, izmantojot bezvadu sensoru tīklu. Šāda veida bezvadu sensoru un vadības algoritmu sistēma uzlabo patērēto apkures resursu efektivitāti un lietderību. Mēs izstrādājām adaptīvo algoritmu, kurā tiek ņemti vērā papildu ieejas mainīgie, pamatojoties uz enerģijas patēriņa prognozi. Šī metode ir balstīta uz parametru uzlabošanas procedūrām un tā spēj pielāgot apkures līkni, lai iegūtu nepieciešamo pieplūdes temperatūru, kas atbilst faktiskajam ēkas pieprasījumam pēc apkures.


29.12.2017.

Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu zinātnisko pētījumu rezultātus par efektīvāku ēku automatizācijas vadības algoritmu izstrādi publikācijā "Ēku automatizācijas sistēmu efektivitātes uzlabošana pielietojot reāllaika mašīnmācīšanās algoritmus" ("Increasing buildings automation systems efficiency with real-time simulation trough improved machine self-learning algorithms"), kas tiks publicēta Springer datubāze.

Publikācija plašākam interesentu lokam tiks prezentēta konferencē "The 9th International Cold Climate Conference Sustainable new and renovated buildings in cold climates", kas norisināsies Zviedrijas pilsētā Kiruna, 2018.gada 12.martā.


27.09.2017.

No 01.10.2017 divu gadu garumā Lafivents SIA viens no spēcīgākajiem VAS inženieriem Dr. Nikolajs Bogdanovs īstenos pētniecības projektu "Bezvadu sensoru tīkli ēku energoefektivitātes novērtēšanai un datu apmaiņai ar ēku vadības sistēmām". Lafivents ir pirmais un vienīgais komersants Latvijā, kurš ieguvis atbalstu programas "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 1.kārtā.