EN
 

Vadība

Arturs Lešinskis, Prof. Dr.sc.Ing.
Valdes priekšsēdētājs

Uzņēmuma dibinātājs. Uzņēmuma kvalitātes un uz zināšanām balstītas filozofijas iedibinātājs. Divu desmitgažu laikā devis nozīmīgu ieguldījumu daudzu Latvijai nozīmīgu ēku inženiertehniskajos klimata risinājumos.
RTU, LLU, RISEBA pasniedz nozares kursus un ir novērtēts jaunās profesionāļu paaudzes skolotājs.
Paralēli tehnisko projektu risinājumu ideju ģenerēšanai, viens no nozares būvnormatīvu pilnveidotājiem. Pateicoties Lešinska k-ga kompetencei, tapuši vairāki Latvijas būvnormatīvi un ēku energoefektivitātes direktīvas.
Latvijas Būvinženieru Savienības, Eiropas (REHVA) un Amerikas (ASHRAE) inženieru apvienību biedrs, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas  standartizācijas tehniskās komitejas un terminoloģijas komisijas loceklis, bijis Būvindustrijas nevalstisko organizāciju Koordinācijas centra (BKC) prezidija loceklis un LSGŪTIS valdes priekšsēdētājs. 2014.gadā ievēlēts par Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu Akadēmijas Goda locekli. Darbība atzinīgi novērtēta, saņemot virkni apbalvojumu - LZA, AS „Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fonda apbalvojums par mūža ieguldījumu zinātnē, LBS apbalvojums „Jauno būvinženieru sagatavošanā”, LSGŪTIS apbalvojums par mūža ieguldījumu siltuma tehnoloģijas nozares attīstībā Latvijā, Būvindustrijas lielā balva 2014 par mūža ieguldījumu būvindustrijā.

Dzīves pārliecība: “Neaizmirsti darīt neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo.”

Madars Zariņš, Mg.sc.Ing.
Valdes loceklis, Izpilddirektors

Harismātisks līderis, kas savu speciālistu komandu aizrauj un iedvesmo labākajiem risinājumiem. Viens no Latvijas spēcīgākajiem inženieriem ēku ventilācijas un dzesēšanas jomā, kurš kopā ar savu speciālistu komandu ir īstenojis ēku klimata risinājumus Latvijas ievērojamākajās būvēs. Vairāk kā 20 gadu pieredze uzņēmumā.

Dzīves pārliecība: “Visi šķēršļi un grūtības ir pakāpieni, pa kuriem mēs kāpjam augšup.”

Daina Kona, MBA
Valdes locekle, Finanšu vadītāja

Vairāk kā 20 gadu pieredze uzņēmumā gan krīzes, gan ekonomiskās augšupejas situācijās. “Mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi godprātīga attieksme pret mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem, tas arī ir pamats ilgtspējīgam un uzticamam biznesam.”

Dzīves pārliecība: “Runa nav par nākotnes paredzēšanu, bet par tās veidošanu.”

Andris Krūmiņš, Asoc.Prof. Dr.sc.Ing.
Valdes loceklis, Automātikas nodaļas vadītājs

Viens no Latvijas spēcīgākajiem ekspertiem ēku automatizācijas jomā, kurš kopā ar savu speciālistu komandu ir izstrādājis ēku vadības un automatizācijas projektus un īstenojis ēku automatizācijas risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas ievērojamākajās būvēs. Vairāk kā 20 gadu pieredze uzņēmumā.
Esot valdes loceklis Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienībā, sniedz  ieguldījumu stratēģiskos  jautājumos  nozares  attīstībā,  piedalās nozares  nacionālo  standartu izstrādē,  veic  projektu  un  pētījumu konsultēšanu  un  neatkarīgu  ekspertīzi.
Rīgas Tehniskajā universitātē veic stratēģisku un vajadzīgu pedagoģisko darbu, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju programmas studentiem sniedzot zināšanas un prasmes mūsdienīgā ēku vadības programmēšanā, 2017.gadā ievēlēts par Asoc.Profesoru.
2013.gadā kļuvis par Latvijas čempionu tenisā senioriem grupā 35+.
Saņēmis Latvijas būvindustrijas apbalvojumu "Gada inženieris 2014".

Dzīves pārliecība: “Ja kaut kas nenotiek tā kā vajag, ir tikai divi varianti: vai nu tiek pārbaudīta tava pacietība, vai arī jādodas pa citu ceļu.”

Valdis Šulbergs, Dipl.ing.
Ventmontāža SIA vadītājs

Vairāk kā 20 gadu pieredze, vadot un organizējot ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu izbūves darbus, kā arī vadot skārda darbnīcu un ražošanas procesu. Zinošs, pieredzējis un godprātīgs vadītājs, kurš spēj un motivē nozares meistarus teicamai montāžas darbu kvalitātei.

Dzīves pārliecība: “Vislielākais gods, ko mēs varam cilvēkiem parādīt, ir uzticēties viņiem.”

Juris Gūtmanis
Lafivents serviss SIA valdes loceklis, direktors

Vairāk kā 10 gadu pieredze uzņēmumā. Enerģisks, inovatīvs un progresīvs vadītājs, ir izveidojis servisa struktūru, kas spēj apkalpot objektus visā Latvijas teritorijā. Spēj panākt, ka ne tikai mūsu uzņēmuma izbūvētās sistēmas tiek pilnveidotas un darbība uzlabojas.

Dzīves pārliecība: “Nav jau grūti, vajag tikai mācēt!”