EN
 

Miks Garjāns saņem godalgu par "Zemas enerģijas LoRa datu pārraides un apkopošanas sistēmas izstrāde"

12.12.2019

Miks Garjāns saņem LATVENERGO godalgu par bakalaura darbu "Zemas enerģijas LoRa datu pārraides un apkopošanas sistēmas izstrāde".

Darbā aprakstīti bezvadu telemetrijas sistēmas izveides principi un ierobežojumi, izmantojot bezlicenču radiofrekvences LoRa tehnoloģijā. Telemetrijas sistēma apskatīta no ēku energoefektivitātes uzlabošanas aspekta. Ekspluatācijā nodotu ēku automatizācijas sistēmu papildinot ar bezvadu sensoru tīklu. Darba pirmajā daļā autors apraksta publisko ēku automātikas sistēmu darbības pamatprincipus. Plašāk aprakstīti ieguvumi, ko iespējams panāk precīzāk vadot ēkas fizikālos procesus, izmantojot lielāku skaitu sensoru. Teorētiskajā daļā apskatīti ierobežojumi izmantojot bezlicenču radio frekvences un LoRa tehnoloģijas iespējas, nepārkāpjot legālos ISM frekvenču ierobežojumus.

Praktiskajā daļā autors aprakstījis uz datora Raspberry Pi un SX1276 mikroshēmas bāzētas iekārtas izstrādi LoRa radio frekvenču informācijas uztveršanai. Praktiskās daļas ietvaros aprakstītas ari uz ESP32 mikrokontrollera bāzētas iekārtas izstrāde datu pārraidīšanai LoRa protokolā. Praktiskajā daļā ietilpst komunikācijas secības apraksts, iekārtas iespiedplates dizaina un principiālās elektriskās shēmas izstrāde, iekārtas 3D modeļa un korpusa dizaina izstrāde.

https://nda.rtu.lv/lv/view/24096