EN

VEF ražošanas korpusa rekonstrukcija, Brīvības ielā 214i, Rīgā

Apkure un siltummezgli, Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve