EN

Sporta zāle, Raiņa iela 55, Jūrmala

Apkure un siltummezgli, Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve