EN

Schneider Electric rekonstrukcija

Apkure un siltummezgli, Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projekts, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve

SIA ‘’LAFIVENTS’’ objektā ‘’Schneider Electric’’ veica apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un tehnoloģisko procesu dzesēšanas sistēmu projektēšanu, iekārtu piegādi, sistēmu uzstādīšanu un ieregulēšanu.

Ēka sadalīta vairākās zonās – biroja, virtuves un ēdināšanas zona, ražošanas zona ar noliktavu, lējuma cehs un energobloks.

Ēkā uzstādīti vairāki apkures sistēmu veidi – biroja zonā uzstādīta radiatoru apkure, noliktavas zonā – apkurei izmantoti siltā gaisa pūtēji, kas uztur vēlamā gaisa temperatūru noliktavas telpās, savukārt ražošanas cehā  - centralizēta gaisa apkures sistēma ar gaisa apstrādes iekārtu palīdzību un papildus radiatoru apkure, kas, nodrošinot apkuri, laika posmā, kad ventilācijas iekārta ir izslēgta, vai arī nakts periodā, kad ventilācijas iekārta strādā minimālā darba režīmā.

Lējuma ceha ventilāciju nodrošina atsevišķa ventilācijas iekārta - PN, kas paredzēta kā daļēja recirkulācijas un gaisa apkures iekārta. Tomēr lielākais izaicinājums, bija nodrošināt Pasūtītāja uzstādījumu, ražošanas procesā atgūstamo siltuma enerģiju maksimāli energoefektīvi izmantot citās ražošanas zonās. Kā rezultātā tapa risinājums, kur liekā daļa siltuma enerģijas no lējuma ceha iekārtām tiek pārvietota uz citām ražošanas zonām un tiek izmantota kā priekšsildītājs ventilācijas iekārtā un nodrošina aukstā gaisa piesildīšanu ziemas periodā. Šādā veidā nodrošinot 100% atgūtās siltuma enerģijas izmantošanu ēkas apkurē aukstā laika periodā.

Biroja daļā ir uzstādītas 3 ventilācijas iekārtas. Iekārtas uzstādītas uz ēkas jumta. PN-1 iekārta apkalpo ēkas 1.stāvu, PN-2 apkalpo ēkas 2.stāvu un PN-3 iekārta apkalpo virtuvi un ēdināšanas zonu. Iekārtām PN-1, PN-2 un PN-3 sildīšanas sekcijas (kalorīferis) kopā ar SUM mezglu ir uzstādīts 2. stāva virsgriestu daļā, lai pasargātu iekārtas ekspluatācijas laiku, kā arī no darbības ziemas periodā.

Darbietilpīgākais process, protams bija saistīts ar ražošanas telpu tehnoloģisko komunikācijas līniju saskaņošanu ar gaisa vadu, apkures maģistrāļu montāžas augstumiem un izvietošanu, kā arī nodrošināt, ka tiek ievērotas telpas klimata prasības, kas nosaka, ka ražošanas telpās jānodrošina konstanta temperatūra, gaisa mitrums atbilstošs ražošanas iekārtu prasībām, gaisa pārspiediens telpās, kā arī jānodrošina apkalpojošā personāla, darbinieku komfortabli darba apstākļi.

Ražošanas ceham uzstādītā ventilācijas iekārta nodrošina visus nepieciešamos klimata procesus: gaisa sausināšanu, dzesēšanu, piesildīšanu, siltuma atgūšanu – utilizāciju, gaisa filtrēšanu un mitrināšanu. Gaisa sadalei telpās izmantotas perforētas auduma gaisavadu maģistrāles.

Ražošanas procesa gaisa kondicionēšanai un lējuma ceha ražošanas iekārtu dzesēšanai uzstādīts čilleris CH-1 ar aukstuma jaudu 450 kW. Čilleris uzstādīts blakus piebūvei uz betonētas pamatnes. Čillera uzdevums ir nodrošināt lējuma ceha pieplūdes gaisa dzesēšanu iekārtā PN, lējuma ceha kausēšanas iekārtu dzesēšanu, kas pieslēgtas siltummaiņiem SM-1 un SM-2, ražošanas ceha pieplūdes gaisa dzesēšanu iekārtā PN. Iekārtā CH-1 ir aprīkota ar tiešās iztvaikošanas “free cooling” funkciju (brīvā dzesēšana), kura nodrošina ražošanas procesu dzesēšanu aukstajos laika periodos nedarbinot iekārtas CH-1 kompresorus.

raksts "Latvijas Būvniecība", 2015/4


Diploms „Gada labākā būve Latvijā 2015”.