EN

Saeimas ēka, Jēkaba iela 6/8, Rīga

Apkure un siltummezgli, Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, Ēkas automatizācijas izbūve, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve

Ēkā uzstādītas divas ventilācijas iekārtas un viena Adiabātiska tipa šķidruma dzesēšanas iekārta, kas tika izvietotas ēkas pēdējā stāvā – bēniņos. Šķidruma dzesēšanas iekārta apkalpo 48 lokālos telpas dzesētājus. Visi vecās ēkas daļā esošie telpas dzesētāji tika iebūvēti ēkas sienās.

Ventilācijas sistēmā uzstādīti 92 mainīga gaisa daudzuma regulējami vārsti, kas nodrošina precīzu gaisa daudzumu telpās atkarībā no tās noslodzes. Šāds regulēšanas modelis ietekmē ventilācijas iekārtu ražību un ļauj taupīt gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju un samazina sistēmas radīto fona troksni. Paaugstināta uzmanība tika pievērsta trokšņu līmenim. Neskaitot trokšņu slāpētājus pie ventilācijas iekārtām uz katru atzaru pirms patērētāja (restes vai difuzora) tika uzstādīts trokšņu slāpētājs, kā arī gaisa vadi tika izolēti ar izolāciju, lai samazinātu trokšņa līmeni uz apkārtējām telpām.

Ņemot vērā, tulku atbildīgo darbu, atsevišķs klimats tiek nodrošināts katrā tulka kabīnē. Uz kabīnēm gan siltummapgādei, gan dzesēšanai ir nodrošināts savs neatkarīgs loks, kas ļauj precīzi nodrošināt klimatu tieši tulku kabīnēm. Dzesēšana, sildīšana un svaigā gaisa pieplūde kabīnēs tiek nodrošināta caur kombinētām “beam” iekārtām, kas sastāv no sildīšanas un dzesēšanas sekcijas, kam cauri plūst svaigais gaiss bez papildus ventilatoriem. Dzesēšanas sekcija tulku kabīnēm ir bezkondensāta.

Ūdens vads un kanalizācija, neskatoties uz salīdzīnoši nelielo darbu apjomu, izvērtās par viss  lielāko izaicinājums, ņemot to kā ēka tiek rekonstruēta un mainās tās plānojums, atrast kanalizācijas un kondensāta novadīšanas maģistrālajiem vadiem nepieciešamo kritumu, brīžiem likās pat neiespējami, bija jāatrod ceļš, lai nekrustotos ar citām komunikācijām un caurules būtu slēptas.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir klimata uzturēšana telpās, lai klients justos komfortabli. Klimata vadība ietver telpas fankoilu, radiatoru un mainīgo gaisa daudzuma vārstu vadību. Katrā telpā ir nodrošināts klātbūtnes sensors un klimata vadības pults. Iekārtas strādā atbilstoši iestatītajam laika grafikam vai attiecīgi telpas aizņemtības gadījumā. Šī vadība ir realizēta atbilstoši standartā EN15232 aprakstītai energoefektivitātes A klasei. Galvenie ieviestie nosacījumi:

  •    Vēlamās temperatūras nodrošināšana pie aizņemtas telpas;
  •    Vēlamās temperatūras nobīde starp sildīšanu un dzesēšanu;
  •    Gaisa daudzuma piesaistīšana (VAV vārstu vadība no CO2 līmeņa telpā).

Atbilstoši šim standartam klimata uzturēšanai biroja telpās tiks patērēts par 50% mazāk enerģijas salīdzinot ar analogu neautomatizētu sistēmu.

Raksts žurnālā Latvijas Būvniecība Nr.4(57)/16