EN

LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs Torņakalnā

Ēkas automatizācijas izbūve, Vadības un automatizācijas sistēmas projekts

2015. gada 07. septembrī Rīgā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, tika atklāts jaunuzceltais Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, kurā vienuviet mājos aptuveni 1500 studenti, pārstāvot piecas fakultātes – Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Ķīmijas un Medicīnas fakultāti, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātņu nodaļu.

Lafivents darbus pie BMS sistēmu izbūves uzsāka vēlā 2014. gada rudenī. Ņemot vērā īsos darba izpildes termiņus, montāžas darbu lielo apjomu un augstos kvalitātes kritērijus, tika piesaistīti labākie speciālisti.

BMS tika realizēts ar «Alerton» kontrolieriem un programmnodrošinājumu, vadot/ uzraugot šādas inženiersistēmas:

  •    ventilācija un gaisa kondicionēšana (tajā skaitā klimata vadība telpās),
  •    aukstumapgāde,
  •    siltummezgls,
  •    ūdensapgāde un kanalizācija,
  •    elektroapgāde (apgaismojuma vadība, datu nolasīšana ar "Modbus", "Mbus" protokolu),
  •    ugunsdzēsības sistēma.

raksts "Latvijas Būvniecība" 2014/6

rakts Delfi.lv

Pateicības raksts par veiksmīgu sadarbību no AS "LNK Industries"


Diploms „Gada labākā būve Latvijā 2015”.