EN

Launkalnes koģenerācijas stacija

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projekts, Sistēmu serviss, Ēkas automatizācijas izbūve, Vadības un automatizācijas sistēmas projekts, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve Platība, m2: 974

Pēc Pasūtītāja vēlmēm objektā "Launkalnes koģenerācijas stacija", tika veikta ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un automatizācijas sistēmu projektēšana.
Launkalnes koģenerācijas stacijā ražošanas procesa siltums no telpām tiek izvadīts ar jaudīgu nosūces ventilatoru palīdzību. Maksimālā gaisa ražība 113 000 m3/h. Savukārt ražošanas procesu automatizācijas un vadības telpās ierīkotas gaisa kondicionēšanas sistēmas ar kopējo dzesēšanas jaudu 120 kW. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīvu un ekonomisku vadību nodrošina centralizētā vadības un automatizācijas sistēma ( BMS ) ar ērtu un praktisku vizualizāciju datorā. Pēc sistēmu montāžas, nodošanas un instruktāžas, veicam arī sistēmu uzraudzību un servisa apkopes.