EN

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Ēkas automatizācijas izbūve, Vadības un automatizācijas sistēmas projekts, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve Platība, m2: 7400 Gaisa apmaiņa, m3/h: 67500

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī, kas ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā, popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs. Muzejs regulāri rīko mākslas izstādes, piedalās starptautiskos projektos, gatavo muzeja izdevumus, organizē zinātniskās konferences, dažādus mākslas un kultūras pasākumus.

Ēkā integrēti:

  •    9 AHU;
  •    29 ventilātori;
  •    7 dūmu nosūces un pārspiediena ventilātori;
  •    1 čilleris.

Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja rekonstrukcijas, restauracijas un jaunbūves projekts paredz pilnu Vēsturiskās ēkas renovāciju, kā arī papildus ekspozīcijas un krātuves telpu būvniecību divos pazemes stāvos, parka zonā.
Ēkai ir paredzētas vairākas mehāniskās ventilācijas sistēmas ar gaisa apstrādes iekārtām,  atsevišķās nosūces sistēmas sanmezgliem un virtuves tehnoloģiskām iekārtām. Ekspozīciju zālēs tiek nodrošināta klimata un gaisa plūsmu automātiska kontrole. Mākslas darbu krātuvēs paredzēta precīza gaisa temperatūras, mitruma un gaisa apmaiņas vadība.

raksts "Latvijas Būvniecība" 2014/4

raksts "Latvijas Būvniecība" 2015/6

raksts "Būvinženieris" 2016/ Nr.48