EN

Daugavpils Universitāte

Ēkas automatizācijas izbūve, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve

Jaunizbūvētais Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss tika svinīgi atklāts 2014.gada 22.augustā un ir viens no modernākajiem studiju un pētniecības korpusiem Latvijā ar dārgu un unikālu aprīkojumu.

Lafivents darbus pie ventilācijas, kondicionēšanas un BMS sistēmu izbūves uzsāka vēlā 2013.gada rudenī. Ņemot vērā īsos darba izpildes termiņus, montāžas darbu lielo apjomu un augstos kvalitātes kritērijus, tika piesaistīti labākie speciālisti.

Ēkas vadības sistēmā integrētas:

 •    mehāniskās pieplūdes un nosūces gaisa apstrādes iekārtas, pavisam kopā 16;
 •   «run-around» tipa siltuma atgūšanas sistēma dalītā tipa iekārtās;
 •    plākšņu tipa siltummaiņi centrālajās gaisa apstrādes iekārtās ;
 •    reģeneratoru tipa siltummaiņi centrālajās gaisa apstrādes iekārtās;
 •    pieplūdes un nosūces ventilatori, kas aprīkoti ar tiešās piedziņas elektrodzinējiem;
 •    pieplūdes un nosūces ventilatoru gaisa daudzuma monitorings;
 •    telpās ar paaugstinātām higiēnas prasībām  H13 klases pieplūdes gaisa filtri;
 •    nosūces gaisa siltuma utilizatori;
 •    sausināšana akvakultūras laboratorijas telpās – centralizēti ar gaisa apstrādes iekārtu;
 •    sausināšana kopā ar dzesēšanas procesu (uz kondensāta izkrišanas rēķina);
 •    centralizēta gaisa mitrināšana;
 •    virpuļtipa regulējamie gaisa sadalītāji sistēmām ar pieplūdes gaisa dzesēšanu;
 •    lēnas plūsmas gaisa sadalītāji telpā ar gaisa sadali darba zonā;
 •    dalītā centralizētā aukstumapgādes sistēma ar kompresijas cikla iekārtu (čilleri);
 •    brīvā tipa dzesēšanas āra agregāts uz jumta;
 •    lokālie griestu dzesētāji;
 •    mikroklimata nodrošināšanas iekārta;
 •    u.c.

Vadāmo iekārtu integrācija BMS:

 •     "Mobdus" un "Bac net" protokoli;
 •     gaisa apstrādes iekārta, dzesēšanas stacija (chillers).
 •    vadības pultis ar kopējo vadības sistēmu dzesēšanas iekārtām un apkures elementiem;
 •     siltummezgla automatizācija ar firmas DEOS kontrolieriem;
 •    siltumenerģijas uzskaite notiek centralizēti ar «M-bus» datu pārraides protokolu, dati tiek apstrādāti BMS vizualizācijas programmā.

Jaunbūvētajam laboratorijas korpusam gaisa apstrādes iekārtu vadība tiek veikta ar energoefektīviem algoritmiem, kas nodrošina stabilu temperatūras, mitruma, spiediena, CO2 līmeni. Frekvenču pārveidotāji tiek vadīti ar «Modbus» protokolu, kas nodrošina precīzu gaisa apstrādes iekārtu ventilatoru ātrumu vadību un uzraudzību.

raksts "Latvijas būvniecība" 2015/1