EN

Biokurināmā katlu māja Rencēnu ielā 30, Rīgā

Apkure un siltummezgli, Ēkas automatizācijas izbūve, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve Platība, m2: 3076,7 Gaisa apmaiņa, m3/h: 408000

Siltummezgla, apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas montāža

Objekts nodots ekspluatācijā 2023.gadā. Dzesēšanas kopējā jauna 65 kW. VAS uz Siemens kontrolieru bāzes, sadaļņu skaits - 1.

Biokurināmā katlu māja ražo siltumu no energoatjaunojamiem resursiem - šķeldas.

Ēkā izbūvēta centralizēta putekļu nosūces sistēma.

Elektrosadales telpās izbūvēta free cooling dzesēšana (dzesēšana ar āra gaisu).

https://www.delfi.lv/bizness/37264250/biznesa_vide/55652398/riga-rencenu-iela-par-teju-30-miljoniem-eiro-buve-jaunu-biokurinamo-katlumaju