EN

Latvijas Nacionālā bibliotēka - Gaismas pils

Sistēmu serviss, Vadības un automatizācijas sistēmas projekts, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve Platība, m2: 45253 Gaisa apmaiņa, m3/h: 740000

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir viens no nozīmīgākajiem 21. gadsimta projektiem Latvijā, kas bibliotēkai dod iespēju kļūt par modernu pasaules līmeņa informācijas un kultūras centru.

Ēkas ventilācija notiek ar pieplūdes – nosūces gaisa apstrādes iekārtām, nodrošinot gaisa apmaiņu ēkā 2 reizes stundā. Biroja telpu un lasītavu ventilācija tiek nodrošināta ar pieplūdes – nosūces gaisa apstrādes iekārtām, savukārt katra stāva  grāmatu krātuvi apkalpo atsevišķas recirkulācijas gaisa apstrādes iekārtas. Gaiss atkarībā no nepieciešamības tiek sildīts, dzesēts, mitrināts vai sausināts.
Ēkas dzesēšanai tiek izmantotas trīs dzesēšanas iekārtas. Infrastruktūras ēkā ir izvietoti 2 ar ūdeni dzesējami čilleri "Carrier" ar jaudu 4MW + 800kW + 300kW, kuri darbojas pēc kaskādes principa. Uz galveno  ēku tiek padots atdzesēts ūdens 5.50C. Šo čilleru kondensatora puses dzesēšanai jeb siltuma izmešanai tiek izmantots Daugavas ūdens.
Galvenajā ēkā tiek nodrošināta:

  •     pieplūdes gaisa dzesēšana lasītavās, biroja telpās un grāmatu krātuvēs;
  •     serveru telpu dzesēšana izmantojot "Fan coil" iekārtas un precīzos kondicionierus;
  •     11. – 12. stāva stikloto telpu dzesēšana izmantojot grīdā iebūvētas "Fan coil" iekārtas un dzesētās grīdas.

Galvenās ēkas pagraba stāvā uzstādīta 3. iekārta - vācu firmas Menerga adiabātiskā procesa dzesēšanas čilleris, kurš tiek lietots serveru telpu dzesēšanai ziemas periodā, kad galvenās ēkas sabiedriskajām telpām dzesēšana nav nepieciešama un Infrastruktūras ēkas iekārtas ir atslēgtas.

Atsauksme no LR Kultūras ministrijas.