EN
 

SIA Lafivents izsludina pēcdoktorantu pieteikumu atlasi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros

27.10.2016

SIA Lafivents izsludina pēcdoktorantu pieteikumu pieņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. Pieteikumam nepieciešamā dokumentācija pievienota pielikumos.

NOLIKUMS

REGULATION

PIETEIKUMS (1.pielikums)

APPLICATION (Supplement No.1)

ZINĀTNISKAIS APRAKSTS (2.pielikums); RESEARCH PROJECT PROPOSAL  (Supplement No.2)

APLIECINĀJUMS (3.pielikums); STATEMENT (Supplement No.3)

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (4.pielikums); ASSESSMENT CRITERIA (Supplement No.4)