EN
 

Sertificējamies energopārvaldībā (KBR, Vācija)

01.11.2016

SIA Lafivents valdes loceklis Andris Krūmiņš un ēku vadības un automatizācijas projektēšanas daļas vadītājs Nikolajs Bogdanovs apguva KBR (Vācija) kursu un sertificējās jomā - patērētās enerģijas monitorings un datu analīze, izmantojot KBR iekārtas un programmnodrošinājumu "Visual Energy 4". Programmnodrošinājums "Visual energy 4" atbilst DIN EN ISO 50001 un DIN EN 16247-1 standartos aprakstītai patērētās enerģijas monitoringa sistēmai (energopārvaldība).

Ēku automatizācijas nodaļa nodrošinās šādas patērētās enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšanu gan jaunbūvēm, gan jau esošām ēkām. KBR iekārtas izmantosim "Vidzemes slimnīcas" C korpusa ventilācijas un siltumapgādes iekārtu energopārvaldībai. Rezultāti mums dos precīzāku atgriezenisko saiti par klimata nodrošināšanas iekārtu energoefektīvāku vadību.

KBR  sertifikāts