EN
 

Sadarbībā ar ELEKTRUM ņemam dalību forumā "Klientam un dabai draudzīgas un ekonomiski pamatotas telpu mikroklimata iekārtas un risinājumi"

31.01.2018

Sadarbībā ar Energoefektivitātes centru ELEKTRUM SIA Lafivents ņem dalību forumā "Klientam un dabai draudzīgas un ekonomiski pamatotas telpu mikroklimata iekārtas un risinājumi"

Ieskats foruma programmā:

- Pamatzināšanas par dabas procesu izmantošanu "0" enerģijas patēriņa sasniegšanai ēku  sildīšanai un dzesēšanai (prof. A. Lešinskis).
- Kā dinamiskās simulācijas palīdz savā starpā salīdzināt dažādus risinājumus un izvēlēties optimālāko (R. Millers, O3FM Inženieru  birojs).
- Labās prakses piemēri siltuma atgūšanā un dzesēšanā, izmantojot Menerga iekārtas. Risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums (U. Strauts, Menerga Baltic).
- Automatizācijas parametru un vadības algoritmu nodrošināšana ventilācijas sistēmu energoefektīvākai darbībai (N. Bogdānovs, Lafivents).
- Servisa demonstrācija reālā laikā, veicot attālinātu iekārtu uzraudzību, diagnostiku un vadību (V. Afoņičevs, Lafivents Serviss).

Foruma prezentācijas

Dr.s.ing., profesors Arturs Lešinskis

Menerga - Uldis Strauts

Lafivents VAS - Nikolajs Bogdanovs

O3FM - Renārs Millers

Lafivents Serviss - Viktors Afoņičevs

Foruma programma pieejama šeit.