EN
 

Lafivents praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

24.08.2016

Mūsu radošais kolektīvs sadarbībā ar RTU Attīstības fonds aicina uz praksi studentu - ar degsmi un vīziju par nākotnes tehnoloģijām. Prakses vieta ēku automatizācijas nodaļā, projektētāja pozīcijā. Lafivents ir vieta, kur idejas tiks uzklausītas, attīstītas, pārbaudītas un vēlāk pavisam iespējams realizētas kādā no valsts lielākajiem būvprojektiem.

Šobrīd SIA Lafivents kolektīvā veiksmīgi iekļāvušies darbojas 5 studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Rīgas Tehniskās Universitātes.

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija EUR 400 apmērā kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai finansētāja uzņēmumā laika posmam no 2016. gada septembra sākuma līdz 2017. gada septembra sākumam, kopā 12 mēnešiem (40 stundas nedēļā).

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem līdz 2016.gada 11.septembrim (ieskaitot) jāaizpilda pieteikšanās anketa un jāaugšuplādē CV (Curriculum Vitae) un sekmju izraksts.

Pieteikšanās anketu aizpildiet šeit!