EN
 

Iniciatīva veikt izmaiņas nozares sertificēto sfēru definējumā

26.10.2015

Mūsu iniciatīva veikt izmaiņas MK 610 (07.10.2014) noteikumos ir uzklausīta - veicināt vienotu terminu pielietojumu, novērst šķēršļus AVK (apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas) nozares sertificētiem uzņēmumiem ņemt dalību konkursos novēršot pārprotamo sertificētās sfēras definējumu.

Patreizējais AVK speciālistu sertificētās sfēras definējums:

  •    Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmas. Izņemot aukstumapgādes sistēmas.

Likumdošanā plānotas izmaiņas izdalot 2 sfēras:

  •    Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas
  •    Saldēšanas sistēmas

 

Šeit varat iepazīties ar Ekonomikas Ministrijas atbildes vēstuli

 

P.S. Īpaši pateicamies par sadarbību un veltīto laiku iedziļinoties terminoloģijas ninasēs, kas bija radījušas šķēršļus AVK uzņēmumiem startēt konkursos uz AVK darbiem - O3FM Inženieru birojs SIA valdes loceklim, Asoc.Prof.Dr.sc.Ing., Uldim Pelīte, LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertifikācijas centra vadītājam Dainim Ģēģerim, LR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas apakškomisijas "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija" priekšsēdētājam Prof. Andrim Krēsliņam un LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu departamenta opratīvajai komandai.