EN
 

Datu monitoringa algoritmu izveide enerģijas patēriņa samazināšanai ēkām, ņemot vērā komforta parametrus un cilvēku produktivitāti

01.11.2022

SIA Lafivents uzsāk pētījumu “Datu monitoringa algoritmu izveide enerģijas patēriņa samazināšanai ēkām, ņemot vērā komforta parametrus un cilvēku produktivitāti”. Pētījuma ietvaros, sadarbībā ar darba drošības un vides veselības nozares speciālistiem un ēku inženiersistēmu energofektivitātes speciālistiem, paredzēts izveidot ēku monitorēšanas algoritmus, kas dod automātiskus padomus, kā nodrošināt ēkas energoefektīvu pārvaldību, vienlaikus nodrošinot ēkas lietotājiem optimālu darba vides komfortu.