EN
 

Būvniecības nozares Ģenerālvienošanās

10.05.2018

Lafivents pārstāv nozares uzņēmumu daļu, kuriem ir vēlme veidot ilgtspējīgu būvniecības nozari, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte, ilgtermiņa attīstība un nozares konkurētspēja.

Šodien valdes locekle Daina Kona parakstīja Lafivents vārdā būvniecības nozares ģenerālvienošanos. Ģenerālvienošanās ir būvniecības nozares virzīta iniciatīva, kas tās noslēgšanas gadījumā iegūs obligātu raksturu un attieksies uz visiem nozarē strādājošiem. Līdz ar to darba devējam būs pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par koplīgumā noteikto atalgojuma līmeni.

http://www.latvijasbuvnieki.lv/position/minimalo-algu-limeni-buvniecibas-nozare/