EN
 

Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrādne

23.08.2018

Pētījuma mērķis: Izpētīt un izstrādāt uz biotehnoloģijām balstītu risinājumu iekštelpu
gaisa mitrināšanai un attīrīšanai