EN
 

Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrādne

01.04.2019

28.06.19.

Pēdējo mēnešu laikā esam veiksmīgi noslēguši līgumus ar sadarbības partneriem – Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu un Latvijas Universitātes Augu fizioloģijas katedru, kuri veic padziļinātu substrāta, augu un mikroorganismu, to minerālnodrošinājuma, kā arī bioremediācijas principu teorētisko izpēti, pētāmo komponenšu izvēli un eksperimentu darba gaitas izveidi.

Esam izpētījuši vispārīgos bioremediācijas un biofiltru darbības principus, kurus izmantojam biofiltra veidošanā. Šobrīd notiek darbs pie Eiropā aktuālā iekštelpu piesārņojuma izpētes. Pētām konkrētas vielas un kādas analīzes, metodes un sensorus izmantot, lai novērtētu biofiltra un tā komponenšu efektivitāti. 

Esam izveidojuši “mazo” prototipu, kurā kopā darbojas visu paredzēto komponenšu proto-versijas. Pēc ilgstošu priekšizmēģinājumu veikšanas, pilnveidojam prototipa formu un izvēlamies tādas gaismas, ventilācijas un apūdeņošanas sistēmu iekārtas, kas droši, optimāli un klusi pilda savas funkcijas.

 


01.04.2019

Enerģētikas un transporta kompetences centrs (ETKC) īsteno no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim projektu Nr.1.2.1.1/18/A/001. ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni: Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi, Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi, Viedā enerģētika un transports. Kopējais ERAF atbalsta apjoms ETKC projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Lafivents SIA ņem dalību ETKC projektā ar pētījumu “Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrāde”. Pašlaik notiek aktīva darbība pie pētījuma sadarbības partneru atlases un pētījuma plānošanas. Notiek gaisa kvalitāti ietekmējošo faktoru, kā arī biofiltru un to komponenšu teorētiskā izpēte.