EN
 

Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrādne

01.04.2019

01.04.2019

Enerģētikas un transporta kompetences centrs (ETKC) īsteno no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim projektu Nr.1.2.1.1/18/A/001. ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni: Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi, Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi, Viedā enerģētika un transports. Kopējais ERAF atbalsta apjoms ETKC projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Lafivents SIA ņem dalību ETKC projektā ar pētījumu “Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrāde”. Pašlaik notiek aktīva darbība pie pētījuma sadarbības partneru atlases un pētījuma plānošanas. Notiek gaisa kvalitāti ietekmējošo faktoru, kā arī biofiltru un to komponenšu teorētiskā izpēte.