EN
 

Enerģijas pieprasījuma līdzsvarošana, ieviešot augsta līmeņa pārvaldības sistēmu ēkas vadībai, enerģijas uzkrāšanai un enerģijas apmaiņai, balstoties uz enerģijas tirgus dinamiku un īslaicīgu parametru manipulācijām klimata uzturēšanas sistēmās.

09.01.2020

02.01.2020.

       Enerģētikas un transporta kompetences centrs (ETKC) īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/001 no 2019. gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31. decembrim. ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni: Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi, Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi, Viedā enerģētika un transports. Kopējais ERAF atbalsta apjoms ETKC projektam sastāda 4 708 111.50 EUR. SIA Lafivents sākot no 2020. gada 2. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam piedalās ETKC projektā ar pētījumu “Enerģijas pieprasījuma līdzsvarošana, ieviešot augsta līmeņa pārvaldības sistēmu ēkas vadībai, enerģijas uzkrāšanai un enerģijas apmaiņai, balstoties uz enerģijas tirgus dinamiku un īslaicīgu parametru manipulācijām klimata uzturēšanas sistēmās”. Pētījuma mērķis ir noskaidrot ēku enerģijas izmaksu samazināšanas potenciālu, iepazīstoties ar Latvijas siltumenerģijas un elektroenerģijas pieprasījuma dinamiku dažādos laika posmos, atrodot metodes, kā optimizēt energopieprasījumu, izstrādājot programmnodrošinājumu, ar kuru iespējams sekot līdzi enerģijas tirgus izmaiņām un ēkas enerģijas pieprasījuma tendencēm un paredzēt ietaupījumu, veicot īslaicīgas ēku vadības un automatizācijas sistēmas manipulācijas, izmantojot ēkas spēju uzkrāt enerģiju būvkonstrukcijās un citas metodes. Pētījuma rezultātā izstrādātais rīks ļaus samazināt enerģijas izdevumus ēkās, kurās atrodas lieli enerģijas patērētāji, piemēram, dzesēšanas iekārtas, kurās jau ir vai ir potenciāls uzstādīt akumulācijas tvertnes vai akumulatorus un kuru enerģijas izmaksas ir atkarīgas no cenu svārstībām tirgū. Rīka potenciāls ir izmantojams biroja ēkās, veselības centros, ražošanas uzņēmumos, izglītības iestādēs, vienīcās un citos objektos.