EN
 

Pētniecība

Bezvadu sensoru tīkli ēku energoefektivitātes novērtēšanai un datu apmaiņai ar ēku vadības sistēmām

28.09.2018

28.09.2018 Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu zinātnisko pētījumu rezultātus par bezvadu sensoru sistēmas izstrādi publikācijā: “Impact of intelligence system of building managem…

Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrādne

23.08.2018

Pētījuma mērķis: Izpētīt un izstrādāt uz biotehnoloģijām balstītu risinājumu iekštelpu gaisa mitrināšanai un attīrīšanai

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vadības automatizācijas sistēmas mākslīgo intelektu papildinot ar reāllaika simulācijas vidi un pašmācošiem algoritmiem

01.04.2017

Sadarbībā ar Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centru (VITEKC) laika posmā no 01.04.2017 līdz 31.03.2018 uzņēmums īsteno projektu "Ēkas energoefektivitātes paaugstinā…