EN
 

Pētniecība

Bezvadu sensoru tīkli ēku energoefektivitātes novērtēšanai un datu apmaiņai ar ēku vadības sistēmām

29.12.2017

29.12.2017. Dr.sc.ing Nikolajs Bogdanovs ir apkopojis savu zinātnisko pētījumu rezultātus par efektīvāku ēku automatizācijas vadības algoritmu izstrādi publikācijā "Ēku automatizācijas sistēm…

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vadības automatizācijas sistēmas mākslīgo intelektu papildinot ar reāllaika simulācijas vidi un pašmācošiem algoritmiem

01.04.2017

Sadarbībā ar Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centru (VITEKC) laika posmā no 01.04.2017 līdz 31.03.2018 uzņēmums īsteno projektu "Ēkas energoefektivitātes paaugstinā…