EN

Rīgas Austrumu klīniskā slimnīca, Hipokrāta iela 4, Rīga

Autoruzraudzība, Apkure un siltummezgli, Ēkas automatizācijas izbūve, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve

Rīgas Austrumu kliniskā universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs 1.stāva telpu grupas apkures, ventilācijas, gaisa dzēsēšanas inženiertīklu vienkāršotā atjaunošana. Telpās izbūvēta vadības un automatizācijas sistēma (VAS) un uzstādīta RMS sistēma ( http://www.lafivents.lv/lv/eku-automatizacija-un-vadiba/rms ). Tīrtelpas atbilst ISO 5 klasei, telpas validētas, tai skaitā esam veikuši filtru validāciju.

Ēkā integrēti:

  • 2 AHU;
  • 1 čilleris;